AN ȘCOLAR 2017 – 2018

PROFESORI SERVICIU – SEMESTRUL II

PROFESORI SERVICIU – SEMESTRUL I

REPARTIZARE STAGII PRACTICĂ – SEMESTRUL II

REPARTIZARE STAGII PRACTICĂ – SEMESTRUL I

REPARTIZARE PRACTICĂ CURENTĂ

ORAR PROFESORI

ORAR ELEVI